Informacje o rozwoju systemu

Dostępne są wzory deklaracji VAT7 w najnowszej wersji 19. Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu umówienia terminu wgrania i konfiguracji deklaracji.
Została wprowadzona modyfikacja usprawniająca nałożenie na wpisywaną partię maski zgodnej z numeracją partii.
W przeglądarce analiza zleceń handlowych została dodana funkcjonalność umożliwiająca rejestrację potwierdzenia zamówienia powiązanego z pozycją zlecenia handlowego.
W opcji planowania transportu została dodana opcja zapamiętania parametrów piętrowania palet. System zapamiętuje ostatnio ustawione przez Użytkownika parametry co powoduje, że nie trzeba ich za każdym razem podczas planowania transportu ustawiać.
Od 1 stycznia 2019r . weszły w życie zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Firma ProkHard wprowadziła zmiany w sposobie ewidencji faktur zakupu które pozwolą państwu na poprawne, w świetle ustawy zdefiniowanie zasad dekretacji dokumentów kosztowych związanych z zakupem i eksploatacją samochodów osobowych w Państwa przedsiębiorstwie. Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń.
Dostępne są wzory deklaracji PIT_4R w wersji 8 oraz PIT11 w wersji 24E. Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów. Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.

Informujemy Państwa, że zastosowane przez nas w Platformie Hetman rozwiązania techniczne, już dzisiaj umożliwiają elektroniczną wymianę ustrukturyzowanych dokumentów w formacie spełniającym europejskie standardy elektronicznego fakturowania i wymiany dokumentów wprowadzane przez dyrektywę 2014/55/UE, oraz przez uchwaloną ostatnio przez sejm ustawę "o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym".

Platforma Hetman już od ponad 6 lat używa jako natywnego formatu wymiany danych elektronicznych, specyfikacji zgodnej (UBL) z wprowadzanymi w Polsce w tym roku wymaganiami.

Wymianę dokumentów przychodzących i wychodzących: faktury, faktury korekty, zamówienia, awiza dostawy, potwierdzenia odbioru, noty księgowej i innych, możemy realizować drogą elektroniczną.
Dokumenty jesteśmy w stanie automatycznie wymieniać zarówno pomiędzy różnymi firmami i instytucjami używającymi Platformy Hetman, jak i pomiędzy użytkownikami Platformy Hetman a użytkownikami innych systemów informatycznych.

Dzięki posiadaniu nowoczesnych i działających rozwiązań informatycznych, nasi Klienci nie muszą ponosić kosztów modyfikacji swojego systemu, aby spełnić nowo wprowadzone wymagania.

Firma Prokhard od wielu lat wspiera i rozwija rozwiązania IT w zakresie elektronicznej wymiany danych. Rozwiązania zastosowane w Platformie Hetman zostały oparte o powszechnie stosowane w Unii Europejskiej standardy, wykorzystane również w tworzeniu specyfikacji elektronicznej wymiany danych w platformie PEF. Chcemy zainteresować Państwa naszymi rozwiązaniami, których wdrożenie nie tylko ułatwi współpracę z platformą PEF, ale również współpracę z Państwa partnerami biznesowymi.

Wdrożenie naszego rozwiązania EDI może wpłynąć na:
  • poprawę przepływu informacji pomiędzy podmiotami
  • przyspieszenie obsługi zakupu i sprzedaży
  • przejrzystość procesów obsługi dostaw
  • wyeliminowanie dokumentacji papierowej
  • zmniejszenie kosztów obsługi procesów biznesowych
  • zwiększenie efektywności
Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym w celu poznania szczegółów. Nr kontaktowy: 58 350 00 12
,
Szanowni Państwo, informujemy, iż od 1 grudnia 2018r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, firma ProkHard wprowadziła do systemu Platformy Hetman nowe możliwości, których celem jest usprawnienie pracy działu personalnego i oszczędność czasu przy rejestracji zwolnień lekarskich. Poniżej przedstawiamy listę najistotniejszych modyfikacji: 1. Wprowadzony w Platformie Hetman elektroniczny system ewidencji zwolnień lekarskich, umożliwia pobranie w postaci pliku CSV informacji o zwolnieniach lekarskich zatrudnionych pracowników. Informacje te są importowane i przenoszone do systemu drogą elektroniczną. Dzięki stosowaniu tej funkcjonalności skracany jest czas rejestracji zwolnień lekarskich. 2. Utworzono możliwość automatycznego wygenerowania wpisów, w karcie pracy pracownika i systemie rejestracji czasu pracy. System wspomaga dobór odpowiednich kodów nieobecności dla poszczególnych okresów zwolnienia lekarskiego kontrolując przy tym zdefiniowane limity dni nieobecności. 3. W Platformie Hetman udostępniono funkcjonalność pozwalającą na ręczne zarejestrowanie danych zwolnienia lekarskiego lub korekty zaimportowanych danych. Użytkownik ma pewność że rejestrowane przez nich dane będą kompletne i poprawne. Użytkownicy Platformy Hetman posiadający opłacaną opcję udostępnienia aktualizacji, będą mogli skorzystać z funkcjonalności obsługi zwolnień lekarskich, po przeprowadzeniu aktualizacji systemu. Skorzystanie z opcji importu elektronicznych zwolnień lekarskich , wymaga rozszerzenia posiadanej przez Państwa licencji o nową funkcjonalność. Firma ProkHard proponuje 2h szkolenia z nowej funkcjonalności. Szkolenie jest odpłatne. Specjalna promocyjna cena rozszerzenia licencji wynosi 920,00 PLN. Podana cena obowiązuje Użytkowników systemu, którzy złożą zamówienie na rozszerzenie licencji. Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń oraz rejestrowania zapotrzebowania na funkcjonalność w serwisie HelpDesk.
,
W obiekcie wyboru zmiennej księgowej, wprowadzono możliwość szybkiego filtrowania listy zmiennych, wg fragmentu konta księgowego. Ponadto opcja wyboru konta została wyposażona w możliwość ustawienia parametrów użycia zmiennej księgowej, dzięki temu zabiegowi, budowania formuły obliczeniowej, zostało bardzo ułatwione, co przyspiesza proces definiowania i modyfikacji sprawozdań księgowych.
,
W opcji definiowania sprawozdań księgowych, dodano klawisz natychmiastowego przejścia do definicji pozycji zestawienia księgowego.
,
Jedną z wielu mocnych stron Platformy Hetman, jest możliwość precyzyjnej i wielopłaszczyznowej selekcji danych, z wykorzystaniem rozbudowanych filtrów danych. Szerokie możliwości zostały wzbogacone o opcję wielozaznaczania, dla niektórych typów danych. Opcja umożliwa np.: wybranie do analizy (wydruku) danych z kilku zaznaczonych okresów księgowych. Opcja posiada również możliwość negacji, czyli wybrania wszystkich innych niż zaznaczone. Funkcjonalność jest dostępna w aktualnej wersji systemu.
,
Do obsługi definicji zmiennych księgowych, dodana została możliwość kontroli wartości zwracanych przez zmienną księgową. Użytkownik, może sprawdzić na swoich danych jaką wartość aktualnie zwraca zmienna dla wybranego okresu księgowego i parametru jej wywołania (warunków agregacji danych).
,
W opcji definiowania zmiennych księgowych, dodano opcję podglądu, w jakich zestawieniach księgowych i ich pozycjach, dana zmienna została użyta. Dodatkowo istnieje możliwość przejścia z definicji zmiennej do wybranej pozycji zestawienia księgowego, w której zmienna została użyta.
,
W opcji definiowania i przeglądu planu kont, rozszerzono możliwość przejścia do listy kont danej definicji. Obecnie listę kont, możemy otworzyć na dowolnym poziomie drzewa planu kont.
,
W opcji przeglądu kont konta księgowego, dodano możliwość podglądu w jakich zmiennych księgowych będą zbierane zapisy z wybranego konta w liście kont. Możemy w ten sposób określić na jakie zmienne użyte w zestawianiach księgowych mają wpływ zapisy na wybranym koncie.
,
W opcji podglądu listy kont konta księgowego, dodano możliwość szybkiego dodania zmiennej księgowej, zbierającej zapisy z wybranego poziomu konta księgowego. Jednym kliknięciem, możemy utworzyć nową zmienną księgową.
,
Dostępne są wzory deklaracji VAT7 w najnowszej wersji. Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów. Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
,
Chcesz w prosty i szybki sposób wymieniać dane ze swoimi bankami?. Oszczędzić czas działu księgowego?. Zastanawiasz się od czego zacząć?. Rozwiązanie zapewni nowa funkcjonalność Platformy Hetman Easy Bank Connect. Jakie korzyści daje Easy Bank Connect? - Pozwala na skrócenie czasu obsługi generowanych przelewów wychodzących, - Ułatwia import przelewów przychodzących,- Umożliwia powiązanie wygenerowanych z systemu przelewów z zaimportowanym wyciągiem bankowym, - Pozwala sprawdzić stan rachunków bankowych, stan rachunku VAT, - Eliminuje pomyłki przy generowaniu przelewów do odbiorców, - Automatyczne generowanie przelewów przychodzących na podstawie wyciągu bankowego, - Automatyczna dekretacja przelewów zgromadzonych w wyciągu bankowym, - Automatyczne kojarzenie rozrachunków dla zidentyfikowanych dokumentów sprzedaży. Zastanawiasz się w jaki sposób nasze rozwiązanie zaoszczędzi czas Twoim pracownikom?. TO PROSTE ! – Zakładając, że dziennie pracownik księgowości wprowadza kilka stron wyciągu bankowego w przeciągu 1,5h. W miesiącu to aż 30h . - Zadaj sobie pytanie ile kosztuje godzina pracy pracownik działu księgowego ?.... Zdziwiony ??? , zgadza się, tyle pieniędzy możesz zaoszczędzić w ciągu miesiąca. Nasza funkcjonalność zmniejsza nakład pracy pracownika, co daje możliwość realizacji innych zadań tej osoby. Chcesz zaoszczędzić pieniądze i czas pracownika na wykonywanie czynności, które mogą być automatyczne?. Nie zwlekaj, zamów Easy Bank Connect już dziś.
,
Informujemy, iż zostały przygotowane mapy konwersji oraz definicja deklaracji VAT-UEK ( korekta VAT-UE). Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym bądź zarejestrowania zgłoszenia w serwisie HelpDesk w celu uzyskania szczegółów.
,
Szanowni Państwo, Platforma Hetman oferuje swoim Użytkownikom wiele, modeli i sposobów rozliczenia produkcji. Dobór właściwego rozwiązania, bywa kluczowy dla sukcesu jego wdrożenia. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją,w której przedstawiamy w jaki sposób wykorzystując mechanizmy Platformy Hetman, rejestrować i rozliczać, jeden z najprostszych ale często występujacych, modeli produkcyjnych, a mianowicie montaż podzespołów. Zapraszamy do oglądania: https://www.youtube.com/watch?v=KKGkfbug_Dg
,
Szanowni Państwo, ruszyła baza danych o produktach wraz z nią zaczął funkcjonować rejestr podmiotów wprowadzających: produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzony przez marszałków województw. Zgodnie z ustawą podmioty, które są objęte powyższym rejestrem mają obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że numer powinien znajdować się na wszystkich dokumentach będących w użyciu firmy. Za brak realizacji tego obowiązku grożą wysokie kary pieniężne, które wynoszą od 1 000 zł do nawet 1 000 000 zł. Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu ustalenia szczegółów.
,
Została dodana opcja umożliwiająca definiowanie przez Użytkownika warunków kontrolnych dla dokumentu magazynowego oraz komunikatu jaki ma zostać wyświetlony jeśli warunek nie zostanie spełniony.
,
Zostało dodane nowe uprawnienie dotyczące opcji "Rejestracji produkcji". Uprawnienie "Monitorowanie produkcji - rejestracja produkcji" znajduje się w sekcji "MES\Monitorowanie produkcji". Podczas aktualizacji Użytkownikom posiadającym uprawnienie do produkcji w toku nowe uprawnienie zostanie nadane automatycznie.
,
Jednym z najważniejszych elementów współpracy w biznesie jest sprawna i bezbłędna wymiana informacji. Szybki przepływ informacji a w szczególności wymiana dokumentów pomiędzy firmami, to w konsekwencji sprawne funkcjonujący biznes i gwarancja zachowania płynności finansowej w firmie. W trosce o naszych Klientów przedstawiamy kolejne rozwiązanie naszej firmy oraz zachęcamy do skorzystania z tego prostego mechanizmu. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją : https://www.youtube.com/watch?v=KYunDePHpMY.
,
W monitorowaniu produkcji została dodana funkcjonalność umożliwiająca uzupełnianie ilości wyprodukowanej, na podstawie schematu pakowania. Funkcjonalność ta automatyzuje rejestrację produkcji, bez konieczności wprowadzania danych ręcznie przez Użytkownika.
,
Został dodany filtr w formularzu listy płac, który umożliwia filtrowanie wyników po rodzaju umowy.
,
Szablon dekretacji może być często bardzo złożony i może zawierać wiele pozycji. Przykładem może tu być szablon dekretacji listy płac. Aby ułatwić Użytkownikom przeszukiwanie i kontrolę zdefiniowanych pozycji szablonu, w systemie udostępniono możliwość inteligentnego filtrowania pozycji szablonu wg wybranych kryteriów. Korzystając z takiego filtru, można, dla przykładu, łatwo prześledzić jak zostanie zadekretowany wybrany składnik płacowy.
,
W przeglądarce "Analiza zleceń handlowych" został dodany filtr specjalny umożliwiający wyszukanie zlecenia wg wskazanego narzędzia lub maszyny.
,
Szanowni Państwo, Firma Prokhard ciągle i skutecznie wspiera swoje firmy w rozwoju ich biznesu. Platforma Hetman od zawsze wspierała proces prawidłowego naliczania i wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, realizowała większość zadań pracowników w sposób automatyczny. Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, wprowadziła do systemu Platformy Hetman nowe możliwości, których celem jest usprawnienie pracy działu personalnego i oszczędność czasu przy rejestracji zwolnień lekarskich. Poniżej przedstawiamy listę najistotniejszych modyfikacji: 1. Wprowadzony w Platformie Hetman elektroniczny system ewidencji zwolnień lekarskich, umożliwia pobranie w postaci pliku CSV informacji o zwolnieniach lekarskich zatrudnionych pracowników. Informacje te są importowane i przenoszone do systemu drogą elektroniczną. Dzięki stosowaniu tej funkcjonalności skracany jest czas rejestracji zwolnień lekarskich. 2. Utworzono możliwość automatycznego wygenerowania wpisów, w karcie pracy pracownika i systemie rejestracji czasu pracy. System wspomaga dobór odpowiednich kodów nieobecności dla poszczególnych okresów zwolnienia lekarskiego kontrolując przy tym zdefiniowane limity dni nieobecności. 3. W Platformie Hetman udostępniono funkcjonalność pozwalającą na ręczne zarejestrowanie danych zwolnienia lekarskiego lub korekty zaimportowanych danych. Użytkownik ma pewność że rejestrowane przez nich dane będą kompletne i poprawne. Użytkownicy Platformy Hetman posiadający opłacaną opcję udostępnienia aktualizacji, będą mogli skorzystać z funkcjonalności obsługi zwolnień lekarskich, po przeprowadzeniu aktualizacji systemu. Skorzystanie z opcji importu elektronicznych zwolnień lekarskich , wymaga rozszerzenia posiadanej przez Państwa licencji o nową funkcjonalność. Firma ProkHard proponuje 2h szkolenia z nowej funkcjonalności. Szkolenie jest odpłatne. Specjalna promocyjna cena rozszerzenia licencji wynosi 920,00 PLN. Podana cena obowiązuje Użytkowników systemu, którzy złożą zamówienie na rozszerzenie licencji. Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń oraz rejestrowania zapotrzebowania na funkcjonalność w serwisie HelpDesk.
,
Funkcjonalność daje możliwość wygenerowania zlecenia buforowego na podstawie zamówień historycznych. System wyświetla listę zrealizowanych zleceń handlowych na podstawie której Użytkownik może wygenerować nowe zlecenie buforowe. Na liście znajdują się tylko te zlecenia które spełniają następujące warunki: - posiadają zgodny indeks oraz gramaturę z planowaną tekturą - szerokość arkusza mieści się w wymaganym przedziale: --- od szerokości planowanej wstęgi - szerokość planowanego arkusza - maksymalny ścinek*2 do szerokości planowanej wstęgi - szerokość planowanego arkusza - minimalny ścinek*2 - Użytkownik ma możliwość wskazania ilości użytków co spowoduje podzielenie wymaganej szerokości Zlecenia ułożone są od najszerszego co powoduje wyświetlenie na górze listy najbardziej optymalnych zleceń. System podpowie ile sztuk arkuszy będzie potrzebna aby obłożyć planowane zlecenie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego wygenerowania zlecenia buferowego lub wydrukowania konkretnego zlecenia na drukarkę lub do pliku pdf w celu wysłania go do działu handlowego. Zapraszamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu uzyskania szczegółów.
,
Dostępne są wzory deklaracji podatkowej VAT_UE w wersji 4. Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów. Nowy wzór deklaracji obowiązuje od stycznia 2018r. Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
,
Dostępne są wzory deklaracji podatkowej VAT_27. Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów. Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
,
Z dniem 1 stycznia 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych obowiązuje prowadzenie ewidencji środków trwałych w księgach analitycznych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych KŚT 2016. Dla środków trwałych przyjętych w ewidencji przed dniem 1 stycznia 2018r. pozostaje konieczność zachowania informacji o dotychczasowym przypisaniu środka trwałego do wcześniej obowiązującej klasyfikacji (KŚT 2010). Wymogi te spowodowały konieczność wprowadzenia w systemie Platforma Hetman znacznej ilości modyfikacji umożliwiających prowadzenie ewidencji według obowiązujących zasad. Poniżej przedstawiamy listę najistotniejszych modyfikacji: 1. Utworzono możliwość zdefiniowania w systemie drzewiastej struktury klasyfikacji środków trwałych, przy czym system daje możliwość określenia przedziałów czasowych w których dana klasyfikacja obowiązuje. 2. Kartoteka środków trwałych została rozbudowana w taki sposób że dany środek trwały może być powiązany z wieloma klasyfikacjami (obowiązującymi w różnych przedziałach czasu). 3. Dotychczasowe obowiązujące przypisanie środka trwałego do tzw.: „grupy rodzajowej„ pozostało niezmienione w kartotece środka trwałego i może być wykorzystane do dowolnych celów analitycznych. 4. Na podstawie przypisania do grupy rodzajowej podczas aktualizacji systemu jest tworzona klasyfikacja środków trwałych obowiązująca do dnia 1 stycznia 2018r. i środek trwały jest automatycznie przypisywany do tej klasyfikacji. 5. Kartoteka środków trwałych została rozbudowana o możliwość filtrowania (wyszukiwania) środków przypisanych do danej pozycji KŚT oraz wyszukiwania środków trwałych niepowiązanych z aktualnie obowiązującą klasyfikacją. 6. Użytkownicy systemu mogą wprowadzić do systemu nową klasyfikacje i przyporządkować ją do istniejących i nowych środków trwałych w kartotece. 7. Sprawozdania dostępne w module środki trwale w systemie Platforma Hetman zostały rozbudowane o możliwość grupowania danych na podstawie nowej klasyfikacji środków trwałych. Użytkownicy Platformy Hetman posiadający opłaconą opcję udostępnienia aktualizacji, będą mogli skorzystać z powyżej wymienionych funkcjonalności po przeprowadzeniu aktualizacji systemu. Mając na względzie uciążliwość we wprowadzaniu do systemu wymaganych informacji, a w szczególności tworzenia tabeli klasyfikacji środków trwałych wg nowego wzoru oraz przyporządkowanie kartotek środków trwałych do nowej klasyfikacji, firma ProkHard przygotowała udogodnienia które pozwolą Państwu znacznie ograniczyć czas dostosowania kartoteki środków trwałych do nowych wymogów. 1. Podczas aktualizacji systemu dział wdrożeń firmy ProkHard może zainstalować w Państwa systemie nowe tabele klasyfikacji środków trwałych. Przeprowadzenie aktualizacji wraz z instalacją nowej klasyfikacji to czas około 2 godzin prac wdrożeniowca. 2. W opcjach serwisowych systemu Platforma Hetman wprowadzono nową funkcjonalność umożliwiającą przyporządkowanie dotychczas obowiązującym pozycjom środków trwałych ( KŚT 2010) ich odpowiedników w nowej klasyfikacji ( KŚT 2016). Na podstawie tego przyporządkowania specjalna opcja systemu pozwoli Państwu na automatyczne przypisanie środków trwałych zgromadzonych w kartotece do nowej klasyfikacji. Skorzystanie z powyższej możliwości systemu wymaga rozszerzenia posiadanej przez Państwa licencji o nową funkcjonalność. W ramach zakupionej licencji proponujemy 30 minut szkolenia z nowej funkcjonalności. Specjalna promocyjna cena rozszerzenia licencji wynosi 830,00 PLN. Powyżej podana cena obowiązuje Użytkowników systemu którzy złożą zamówienie na rozszerzenie licencji oraz przeprowadzenie aktualizacji (wg zasad określonych umowie serwisowej) do dnia 16 lutego 2018r. Zainteresowanych Użytkowników systemu zachęcamy do złożenia zamówienia poprzez zarejestrowanie zgłoszenia w serwisie HelpDesk.
,
Szanowni Państwo, W związku z istotnymi zmianami w strukturach Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz z uwagi na dużą ilość potrzeb Użytkowników systemu związanych z analizą nieprawidłowych danych zarejestrowanych w systemie, a w konsekwencji przekazywanych do JPK. Firma ProkHard opracowała innowacyjne rozwiązanie umożliwiające szczegółową weryfikację wygenerowanego pliku JPK. Nowe narzędzie daje Użytkownikom możliwość wyszukania niezgodności danych w strukturze JPK oraz natychmiastowe przejście i wyszukanie informacji, które powodują niezgodność. Nowe narzędzie jest już dostępne w najnowszej wersji oprogramowania do przygotowywania i wysyłania plików JPK. Aby skorzystać z nowych możliwości konieczne jest przeprowadzenie konfiguracji systemu oraz wykonanie aktualizacji niektórych elementów aplikacji. UWAGA: Skorzystanie z nowych możliwości nie wymaga przeprowadzenia pełnej aktualizacji. Użytkownicy posiadający umowę na udostępnienie aktualizacji nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z prawem do korzystania z nowej opcji. Skorzystanie z nowej opcji wymaga jedynie wykonania konfiguracji przez pracowników działu wdrożeń firmy ProkHard. Koszt wykonania prac wynosi 2 rbh. Zainteresowanych Użytkowników systemu zachęcamy do złożenia zamówienia poprzez zarejestrowanie zgłoszenia w serwisie HelpDesk.
,
Kolejne możliwości systemu w zakresie obsługi naliczania VAT odwrotne obciążenie. Dodatkowa opcja umożliwia, aby kod PKWIU towaru określał, czy faktura zawiera pozycje "VAT odwrotne obciążenie". Wystarczy przy konkretnym kodzie PKWIU dopisać literkę "O".
,
Zmodyfikowana została procedura wyliczająca podstawę do wynagrodzenia urlopowego. W wyniku czego wyeliminowane zostały problemy z wyliczaniem podstawy do wynagrodzenia urlopowego w przypadku przesunięcia dnia wypłaty na następny miesiąc oraz przy dłuższej nieobecności.
,
Została dodana możliwość powiązania dodatkowych indeksów towarowych w pozycji dokumentu magazynowego.
,
W filtrze pozycji dokumentu magazynowego została udostępniona możliwość filtrowania wg powiązanych indeksów towarowych do pozycji dokumentu.
,
Do mechanizmu kopiowania zleceń handlowych została dodana możliwość wyboru prefiksu i sufiksu do tworzonego zlecenia handlowego.
,
W systemie dodano możliwość powiązania certyfikatów bezpośrednio z dokumentami magazynowymi. Funkcjonalność daje dodatkowe możliwości konfiguracji w zakresie rejestracji zakupu z certyfikatami. Certyfikat może być powiązany bezpośrednio do pozycji dokumentu magazynowego, dzięki czemu możemy na jednym dokumencie magazynowym wyróżnić dostawy certyfikowane. Dodatkowo została utworzona analiza w formie raportu oraz kostki OLAP.
,
Do kursorów wydruku dokumentów magazynowych dodano informacje umożliwiające wydrukowanie na dokumencie wydanie (np.: WZ) listy kompletów które mogą być złożone z wydanych elementów (listy i ilości wydanych kompletów). Skorzystanie z tej opcji wymaga modyfikacji używanych przez Państwa wzorów wydruków dokumentów WZ.
,
Do opcji planowania produkcji zleceń wielopozycyjnych dodano informację o numerze partii rozszerzonej ("Numer Partii Rozszerzonej (dostawa oryginalna)") pochodzącej z danych oryginalnej dostawy planowanej do produkcji partii magazynowej.
,
Podczas rejestracji pozycji zlecenia handlowego umożliwiono wybór (wyszukanie) pozycji oferty na podstawie indeksu odbiorcy.
,
W pozycji dokumentu magazynowego istnieje możliwość wyszukania towaru wg indeksu odbiorcy poprzez przełączenie obiektu towaru za pomocą klawisza F8 na obiekt towaru wg indeksów odbiorców.
,
W wydruku stanów magazynowych wg odbiorcy udostępniono informację zawierającą indeks i nazwę towaru wg odbiorcy.
,
W opcji generowania dokumentów magazynowych ze zleceń dodane zostały kolumny prezentujące indeksy i nazwę wg odbiorców zleceń.
,
Wprowadzono możliwość modyfikacji niektórych danych w dokumentach magazynowych wystawionych przed datą inwentaryzacji. Można modyfikować takie dane jak : - Miejsce powstania kosztów; - Nośnik kosztów; - Powiązane zamówienie; - Powiązane zlecenie lub pozycja zlecenia; - Komórka organizacyjna.
,
Funkcjonalność umożliwia skompletowanie na magazynie surowca jednej palety zbiorczej zawierającej surowce do realizacji kilku zleceń. Funkcjonalność jest przydatna w przypadku zleceń o krótkich seriach. Daje to możliwość dostarczenia pod maszynę jednej zbiorczej palety zamiast kilku dużych palet.
,
W opcji analiza ilościowo wartościowa dokuemntów zakupu, dodano możliwość filtrowania danych wg daty sprzedaży od dostawcy i daty wystawienia dla dokumentów zakupu.
,
Wprowadzono modyfikacje do oprogramowania współpracy z czytnikami kart zbliżeniowych RFID. Nowe możliwości współpracy online z czytnikami, pozwalają na prowadzenie, rzetelnej rejestracji czasu pracy i umożliwiają bieżącą weryfikację uprawnień posiadaczy kart.
,
W analizie wielowymiarowej sprzedaży, wprowadzono nowe wymiary, rozszerzając możliwości analityczne tej analizy. Między innymi wprowadzono możliwość analizy danych na podstawie prefiksów i sufiksów dokumentów sprzedaży.
,
Filtr kartoteki towarowej, został rozbudowany o nowe możliwości filtrowania towarów z cechami i towarów bez cech. Rozszerzyły się tym samym możliwości przeszukiwania karotek towarowych.
,
W funkcjonalnościach obsługi faktur zaliczkowych, dodano możliwość tworzenia (rejestracji) kolejnych zaliczek i generowania faktur zaliczkowych, na podstawie wyciągów bankowych, nowej opcji obsługi bankowości elektronicznej. Ujednolicono w ten sposób obsługę transakcji zaliczkowych uniezależniając ją od sposobu rejestracji wyciągów bankowych w systemie Platforma Hetman.
,
Zmodyfikowano opcję eksportu danych do Płatnika. Dodano możliwość eksportu danych o wynagrodzeniach, wynikających z realizacji umów cywilno-prawnych, zarejestrowanych w systemie w nowej funkcjonalności obsługi tego typu umów.
,
W Platformie Hetman, występuje predefiniowany rodzaj kodu nieobecności "Delegacja". Wprowadzono modyfikacje, dzięki którym, przypisanie pracownikowi nieobecności z tym kodem, nie wpływa na jego rozliczenie czasu pracy. Dzięki tej zmianie, mogą Państwo swobodnie korzystać z zdefiniowanych kodów nieobecności z rodzajem "D" w celu oznaczania dni w których pracownik przebywał w delegacji (np.: w podroży służbowej). Zarejestrowane w ten sposób dane umożliwią Państwu analizę ilości dni delegacji, pozwolą na rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy i umożliwią kontrolę tego rodzaju nieobecności w miejscu pracy.
,
Podczas definiowania szablonów dekretacji, oraz pozycji szablonów dekretacji (pozycji dekretów) wprowadzono zmiany które mogą znacznie usprawnić proces definiowania szablonu dekretacji. 1. W polu wyboru pola dekretacji, dodano kolumnę zawierającą opis wprowadzony w definicji pola dekretacji. Łatwiej będzie zorientować się, jaką wartość zwróci wybrane pole dekretacji. 2. Do omawianych formularzy, wprowadzono klawisz informacyjny "(i)" którego wybranie powoduje otwarcie okna, zawierającego szczegółowe informacje (wraz z wprowadzonymi opisami) o wszystkich polach dekretacji użytych odpowiednio: - w nagłówku szablonu dekretacji; - w wybranej pozycji szablonu dekretacji. Zmiany te mają na celu ułatwienie Państwu, samodzielnie tworzyć i modyfikować szablony dekretacji, oraz ułatwić analizy definicji szablonu, gdy pojawi się potrzeba ustalenia poprawności tworzonych dekretów.
,
Został przygotwany raport rozliczenia produkcji bazujący na wpisach monitorowania. Raport dostępny jest w sprawozdaniach produkcyjnych pod nazwą "Produkcja za okres wg wpisów monitorowania". Raport przedstawia czasy produkcji i ilości pobrane oraz wykonane. Dodatkowo w podsumowaniu widoczny jest procentowy udział poszczególnych rodzajów produkcji dla zmian produkcyjnych.
,
W funkcjonalności generowania i wydruku kart produkcyjnych została udostępniona opcja wydruku powiązanych rysunków. Funkcjonalność umożliwia wydrukowanie powiązanych rysunków do wszystkich pozycji karty jak i do pojedynczych pozycji. Nowa funkcja umożliwia określenie użytkownikowi z jakich kartotek powiązanych z kartą produkcyjną rysunki mają być pobierane.
,
Została zmodyfikowana funkcjonalność generowania zleceń produkcyjnych dla towarów oznaczonych jako komplet. Modyfikacja polega na uwzględnieniu podczas generowania zleceń produkcyjnych parametru "maksymalna długość zlecenia w planie (ilość godzin)". Weryfikacja jest wywoływana dla każdego składnika kompletu. W przypadku przekroczenia maksymalnej długości zlecenie jest automatycznie dzielone na mniejsze aby prawidłowo umożliwić zaplanowanie produkcji.
,
Jest już dostępna nowa wersja mapy konwersji dla JPK_VAT (3) dla struktury obowiązującej od stycznia 2018. Wprowadzone zmiany dotyczą: - Dodania reguły walidacji wersji pliku JPK - automatyczne oznaczanie korekt wysłanych dla tego samego okresu. - Modyfikacji struktur nagłówka w pliku JPK. - Modyfikacji struktur podmiotu w pliku JPK. - Przygotowania nowej definicji i schematów dla JPK_VAT (3)
,
W systemie dostępna jest opcja przeglądu nierozliczonych rozrachunków z kontrahentami. Opcja prezentuje w formie drzewa, kwoty nierozliczonych należności i zobowiązań. Ponadto, opcja umożliwia przegląd szczegółów w postaci danych dokumentów nierozliczonych, oraz umożliwia szybkie przejście do przeglądu dokumentu źródłowego, tworzącego należność lub zobowiązanie. Dodatkowo opcja pozwala na przejście do szczegółów i analiz zapisów księgowych na koncie kontrahenta.
,
Kartoteka kontrahentów, zawiera dodatkową informację, wskazującą, że dla danego kontrahenta, miesiąc rozliczenia VAT na fakturach sprzedaży, należy ustalać na podstawie wskazanej w dokumencie sprzedaży (fakturze), daty operacji gospodarczej. Opcja ta pozwala na indywidualne traktowanie kontrahentów w rozliczeniach podatku VAT, w zależności od odrębnych przepisów. Nowa możliwość daje elastyczność w korzystaniu z systemu swoim Użytkownikom.
,
W wydrukach rejestrów VAT istnieją dwie możliwości druku rejestrów w zależności od potrzeb Użytkownika a mianowicie " wydruk historyczny" oraz " drukuj rejestr ". W rejestrach VAT dostępnych z lokalizacji FINANSE/ DOKUMENTY/REJESTRY VAT ... dodano możliwość wydruku danych rejestru, który działa analogicznie jak opcja " drukuj rejestr " w zależności od ustawionego filtru.
,
W definicji planu kont została poprawiona ikona "usuń", która nie była dostępna dla Użytkowników. Przepraszamy za utrudnienia.
,
Linie numeracyjne dokumentów systemu Platforma Hetman, są tworzone przez kolejną numerację dokumentów w ramach prefiksu i sufiksu numeru. Definiując prefiks lub sufiks dokumentu, możemy wprowadzić jego opis, informujący użytkowników systemu o przeznaczeniu danej linii numeracyjnej. Opis ten jest prezentowany w obiektach wyboru prefiksu i sufiksu w dokumentach systemu. Rzetelne uzupełnianie opisów, pozwala na unikanie błędów podczas tworzenia dokumentów, i poprawia czytelność informacji zgromadzonych w systemie.
,
Do wydruków dokumentów kasowych zostały dodane informacje z dokumentu źródłowego, na podstawie którego powstał dekret przywołany na dokumencie kasowym, w szczególności numer dokumentu źródłowego.
,
W Sprawozdaniu "Zaleganie towarów na magazynach" wprowadzono modyfikacje, które umożliwiają filtrowanie zalegających stanów magazynowych wg odbiorców dla których dana partia produkcyjna została wyprodukowana (na podstawie zlecenia wg którego realizowano produkcję).
,
W opcji planowania transportu, udostępniono dodatkowe informacje, w szczególności : - symbol towaru z kartoteki towaru głównego, - nazwę towaru z kartoteki towaru z cechami.
,
W związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, zachęcamy naszych klientów, do skorzystania z nowych funkcjonalności związanych z obsługą bankowości elektronicznej. Nowe metody rejestracji wyciągów bankowych, mogą znacznie usprawnić rejestrację i automatyczną dekretację wyciągów z uwzględnieniem znacznie większej ilości parametrów sterujących tworzeniem pól dekretacji, ale również otworzą drogę do uruchomienia importu wyciągów bankowych przekazywanych w formacie MT940.
,
Przypominamy naszym klientom, że obsługa kodów kreskowych, jest integralną częścią systemu Platforma Hetman. Kody kreskowe mogą być umieszczane na wydrukach dowolnych dokumentów i sprawozdań (nie tylko etykiet) i mogą nieść informację nie tylko o numerze partii towarowej (co jest najczęstszym zastosowaniem), ale również wiele innych, jak numer dokumentu, identyfikator towaru czy kontrahenta, lub lokalizacja magazynowa, oraz wiele innych. Zachęcamy do zgłaszania potrzeb w zakresie zastosowań kodów kreskowych w Państwa przedsiębiorstwach. Nasz Dział Wdrożeń, pomoże Państwu usprawnić obsługę wielu procesów biznesowych w Państwa firmie, wykorzystując do tego celu kody kreskowe.
,
Do funkcjonalności automatycznej dekretacji wyciągów bankowych, wprowadzono możliwość pobierania przez pola dekretacji danych np.: opisu, dla tworzonego dokumentu w dowodzie księgowym. Zmiana pozwala na lepsze dokumentowanie transakcji w księgach handlowych i ułatwia dekretowanie wyciągów.
,
W formularzu obsługi kart awizacji, zostałą dodana funkcjonalność umożliwiająca tworzenie procedur klienckich dla tego formularza. Dzieki tej zmianie, dział wdrożeń firmy ProkHard, uzyskał możliwość konfiguracji zachowania formularza w zależności od indywidualnych wymogów użytkownika systemu.
,
W kartotece środków trwałych, zmianie uległo oznacznie dotychczasowego pola "Kod GUS". Pole to zostało zastąpione polem "Kod sprawozdawczy". Słownik ten może zostać użyty, (po odpowiednim uzupełnieniu) jako lista pozycji bilansowych w bilansie firmy, a jednocześnie jako analityka dla kont zespołu "0" dzięki której możliwe będzie łatwe wyodrębnienie zapisów związanych z wartością i amortyzacją środków trwałych i dostosowania planu kont do wymogów stawianych przez nowy wzór bilansu.
,
Do opcji obsługi zleceń remontowych dodany został systemowy wydruk zlecenia remontowego. Wydruk do automatycznego pobrania z bazy serwera Prokhard.
,
Wprowadzono oznaczenie, pozwalajace na dezaktywowanie kasy, która nie jest już używana (nie funkcjonuje). Kasę można oznaczyć jako nie aktywną co w konsekwencji powoduje, że w obiektach wyboru nie jest ona domyślnie prezentowana i udostępniana do wybrania.
,
Rozwiązano problem z usuwaniem powiązanych do kasy kasjerów. Udostępniono ikonę usuwania kasjera z listy kasjerów w formualrzu obsługi kas firmy.
,
W formularuz obsługi kart awizacji, została dodana funkcjonalność umożliwiająca tworzenie procedur klienckich dla tego formualrza. Dzięki tej zmianie, dział wdrożeń firmy ProkHard, uzyskał możliwość konfiguracji zachowania formularza w zależności od indywidualnych wymogów użytkownika systemu.
,
W kartotece środków trwałych, zmianie uległo oznacznie dotychczasowego pola "Kod GUS". Pole to zostało zastąpione polem "Kod sprawozdawczy" Słownik ten może zostać użyty, (po odpowiednim uzupełnieniu) jako lista pozycji bilansowych w bilansie firmy, a jednocześnie jako analityka dla kont zespołu "0" dzięki której możliwe będzie łatwe wyodrębnienie zapisów związanych z wartością i amortyzacją środków trwałych i dostosowania planu kont do wymogów stawianych przez nowy wzór bilansu.
,
Nowa funkcjonalność dotycząca obsługi procesu załadunków daje możliwość planowania wysyłek na poszczególną datę/zmianę. W momencie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności, system generuje raport końcowy załadunku, który jest wysyłany do osoby odpowiedzialnej za zlecenia ( administratora handlowego) . Takie rozwiązanie może być dobrą alternatywą dla pełnego planowania transportu, a zarazem korzystnym usprawnieniem procesu załadunku w Państwa przedsiębiorstwie. Samo przygotowanie planu jest bardzo intuicyjne i nie zajmuje zbyt dużo czasu, a funkcjonalność w połączeniu z dedykowanym panelem WZ daje pełną kontrolę nad realizacją planów załadunku.
,
Funkcjonalność "kontrola stoków dla indeksów obcych" pozwala zdefiniować stany minimalne i maksymalne oraz włączyć ich kontrolę. Przy pomocy sprawozdania Kontrola stoków można w łatwy sposób sprawdzić jak wygląda obecny stan magazynowy poszczególnych towarów w odniesieniu do określonych wcześniej poziomów, a także wygenerować zlecenia buforowe na wyprodukowanie tego towaru. Raport oprócz materiałów uwzględnia też półfabrykaty, z których może powstać dany towar (wyprodukowane na podstawie tej samej technologii). Zapraszamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu uzyskania szczegółów.
,
Rozszerzono możliwości wydruku informacji o skoncie w wydruku faktur sprzedaży. Przypominamy Państwu o możliwości korzystania z tej funkcjonalności i usprawnienia pracy w rozliczeniach z odbiorcami.
,
Narzędzie systemowe przeznaczone do śledzenia procesu realizacji zlecenia handlowego, ulega dalszym modyfikacjom i rozwojowi. Rozszerzono możliwości analizy zleceń i powiązanych danych związanych z zaopatrzeniem surowców.
,
Utworzono w systemie mechanizm do wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Użytkownik będzie mógł sprawdzić sposób wyliczenia ekwiwalentu i kontrolować jego poprawność. W celu jego uruchomienia niezbędna będzie aktualizacja systemu oraz modyfikacja składników płacowych służących do prezentowania ekwiwalentu za urlop. W celu przeprowadzenia aktualizacji zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń poprzez serwis HelpDesk.
,
Firma ProkHard z powodzeniem tworzy i wdraża systemy klasy ERP – Platforma Hetman w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, specjaliści firmy ProkHard stworzyli mechanizm księgi kontroli, który obsługuje JPK. Zadaniem księgi kontroli jest ewidencja i generowanie JPK, oraz rejestracja pozostałych kontroli. Duże, średnie, małe oraz mikro przedsiębiorstwa mają obowiązek wysyłania do Ministerstwa Finansów plików z danymi ze zdarzeń gospodarczych. Są to JPK_VAT (rejestry vat), JPK_FA (faktury sprzedaży i zakupu), JPK_KR ( księgi rachunkowe), JPK_MAG (dokumenty magazynowe) oraz JPK_WB(wyciągi bankowe), dla którego ministerstwo nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji. Na chwilę obecną podmioty obowiązuje JPK_VAT, pozostałe pliki generowane są na żądanie organów kontrolujących. JPK obniża koszty oraz skraca czas kontroli, co jest dużą zaletą dla przedsiębiorstw. To ułatwienie przekazywania danych do instytucji skarbowych. Mechanizm ten przede wszystkim daje możliwość lepszej kontroli danych. System pozwala na wcześniejsze wygenerowanie JPK, co pozwala na zweryfikowanie danych przed wysłaniem do Ministerstwa. Dla dobra naszych klientów nasi pracownicy w najbliższych tygodniach będą Państwu przybliżać zalety oraz idee korzystania z księgi kontroli w ramach JPK w Państwa Firmie.
,
Przypominamy naszym klientom, o dość cennej możliwości gromadzenia informacji o zapytaniach składanych przez potencjalnych odbiorców. Kolejne usprawnienia w tej funkcjonalności, pozwalają jeszcze efektywniej wykorzystać dane zgromadzone w zapytaniach, wygenerować ofertę handlową, a wreszcie analizować skuteczność działu handlowego i przygotowywanie odpowiedzi i ofert na zapytania od klientów. Funkcjonalność, ułatwia też procedowanie uruchamiania nowych projektów wg wytycznych klientów.
,
Ze względów bezpieczeństwa wprowadzanych danych zmieniono zasady weryfikacji unikalności numeru faktury dostawcy w opcjach rejestracji faktur zakupu poprzez dokumenty w dowodach księgowych. (Tak zwane wpisywanie przez rejestry VAT - REZA,REJM). Dotychczasowy komunikat blokujący wprowadzanie dokumentu w przypadku powtórzenia numeru faktury u danego dostawcy w ramach roku kalendarzowego, został zamieniony ostrzegawczym komunikatem informacyjnym. Przy zapisie dokumentu w rejestrach VAT system sprawdza czy numer się nie powtarza i wyświetla odpowiedni komunikat. Należy zwrócić uwagę na wyświetlane komunikaty informacyjne i ewentualnie dokonać poprawki w dokumencie, o ile omyłkowo wprowadzono ponownie tą samą fakturę.
,
Znaczne rozszerzenie możliwości prowadzenia dokumentacji kadrowej. Każdy dokument kadrowy (tzw."rejestrowany")może być zaopatrzony w załącznik w postaci dowolnych plików elektronicznych, lub skanów oryginałów dokumentów np. z podpisem pracownika potwierdzającym odbiór itp.
,
W Platformie Hetman dodano możliwość rejestracji i oznaczenia w przebiegu zatrudnienia pracownika, pracy tymczasowej na rzecz innego pracodawcy, w innym zakładzie pracy pozostając w stosunku pracy z obecnym pracodawcą. Informacje te są używane i wymagane, między innymi w nowym wzorze świadectwa pracy.
,
W danych kadrowych systemu Platforma Hetman, dodano obsługę różnych trybów rozwiązania umowy o pracę (Rozwiązanie i Wygaśnięcie.). Gromadzone w tej funkcjonalności informacje pozwalają na poprawne utworzenie świadectwa pracy dla zwolnonych pracowników.
,
Szanowni Klienci, uprzejmie prosimy o zgłaszanie problemów przy pomocy serwisu HelpDesk. Problemy zgłaszane drogą mailową powinny być kierowane na adres : serwis@prokhard.com.pl, w przypadku wysyłania e-maili na adresy personalne wdrożeniowców firmy ProkHard prosimy o kierowanie kopii wiadomości na adres serwis@prokhard.com.pl. Wiadomości, które nie zostaną przesłane na adres: serwis@prokhard.com.pl będą ignorowane. Firma ProkHard nie odpowiada za obsługę zgłoszonych problemów bez autoryzacji wysłanej na powyższy adres serwisu. Dodatkowo informujemy, iż wszystkie załączniki, które nie zostały dodane do zgłoszeń prosimy kierować na adres: serwis@prokhard.com.pl wraz z numerem zgłoszenia którego dotyczą. Pozdrawiamy Serwis ProkHard
,
Dla wydruków zamówień do dostawców z systemu Platforma Hetman, dodano możliwość prezentacji powiązanych danych z zapotrzebowań. Zmiany umożliwiają wydruk na zamówieniu danych z pozycji powiązanych zapotrzebowań i zleceń oryginalnych, na których podstawie zapotrzebowania powstały. Rozszerzono kursory wydruku. Wzory wydruków pozostają bez zmian, dlatego jeżeli chcą Państwo skorzystać z nowych możliwości należy zmodyfikować wzory wydruku samodzielnie lub zgłosić potrzeby do ProkHard.
,
Platforma Hetman umożliwia sprawdzenie w bazie VIES czy kontrahent jest zarejestrowany jako płatnik VAT. Skorzystaj z nowych możliwości.
,
Drukowanie dokumentacji kadrowej to jedno z podstawowych zadań systemu Kadrowego. Platforma Hetman zyskała kolejne rozszerzenie możliwości drukowania i udostepniania danych w wydrukach kadrowych. Przypominamy Państwu, ze dokumenty kadrowe, mogą być kreowane i tworzone zarówno przez dział wdrożeń firmy ProkHard jak i samodzielnie przez przeszkolonych użytkowników systemu.
,
Ostatnie problemy z dostępem do baz danych GUS, skłoniły nas do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń tej funkcjonalności. Obecnie przy braku komunikacji z serwerem GUS nie będzie widoczne pozorne blokowanie się systemu, co było niekomfortowym objawem takiej sytuacji.
,
OD POCZĄTKU BIEŻĄCEGO MIESIĄCA DOSTĘPNA JEST NOWA WERSJA PROGRAMU DO WYSYŁANIA E-DEKLARACJI. Zmiany zostały wprowadzone w związku ze zmianą protokołu transmisji dokonaną przez ministerstwo. Klientów u których nie dokonano dotychczas wymiany oprogramowania prosimy o pilny kontakt. Deklaracje za miesiąc czerwiec nie będą mogły być wysłane dotychczasową wersją oprogramowania.
,
Platforma Hetman została wyposażona w mechanizm, definiowania pól wymaganych do podania przez operatora w dokumencie magazynowym. Administartor może zdefiniować które pola danego dokumentu są wymagane, oraz określić komunikat jakim system ma informować użytkownika o niepoprawnym wypełnieniu dokumentu.
,
W kartotece kontrahentów zoptymalizowano sposób wyboru lokalizacji geograficznej kontrahenta. Wymieniono obiekt wyboru kontrahenta, co istotnie wpłynęło na wydajność opcji wyboru kontrahenta i ujednoliciło korzystanie z lokalizacji (adresów) kontrahenta.
,
W opcji analiza obrotów i sald, została dodana możliwość filtrowania kont z wykorzystaniem wyrażeń regularnych. Możliwość ta pozwoli Państwu na wyszukanie kont przy zastosowaniu wyrażenia regularnego, a nie jak to do tej pory wyłącznie za pomocą maski konta.
,
Do opcji obsługi zleceń remontowych dodany został systemowy wydruk zlecenia remontowego. Wydruk do automatycznego pobrania z bazy serwera Prokhard.
,
W systemie udostępniono rozszerzone wydruki szablonów dekretacji. Wydruki mogą Państwo pobrać automatycznie z bazy danych PROKHARD. Funkcjonalność ułatwi Państwu kontrolę poprawności definicji szablonów dekretacji.
,
Rozszerzono możliwości graficzne prezentacji danych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. 1. Dodano możliwość definiowania kolorów obramowania obiektów struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Opcja pozwala na wyróżnienie fragmentów struktury organizacyjnej istotnych dla analizy procesów biznesowych firmy. 2. Wprowadzono możliwość definiowania wymiarów i położenia grafiki przyporządkowanej do obiektów /komórek organizacyjnych/ przedsiębiorstwa. 3. Umożliwiono korektę sposobu wyświetlania struktury w drzewie powiązań.
,
System Platformy Hetman został w całości wyposażony w możliwość stosowania wielu języków obcych. Użytkownik może wybrać dowolny zdefiniowany w systemie język obcy i używać systemu w wybranym języku. Tłumaczony jest interfejs użytkownika i komunikaty systemowe, zarówno w aplikacji bazowej (Windows) jak i w aplikacjach satelitarnych, rozwiązania mobilne, Platforma B2B dla partnerów i inne. Użytkownicy Platformy Hetman posiadający licencję na obsługę wielojęzyczną otrzymują otrzymują bazę tłumaczeń na język angielski. Pozyskanie tłumaczenia na inny język, wymaga odrębnych uzgodnień. Istnieje też możliwość samodzielnego tłumaczenia interfejsu, lub jego dostosowywania do własnych potrzeb. Użytkownik może zdefiniować własny dialekt języka i go stosować w swojej instalacji.
,
Zmieniono zasady prezentacji kolejności prefiksów i sufiksów podczas wyboru z listy rozwijanej (combo box). Zmian znacznie ułatwi korzystanie z listy wyboru przy dużej ilości zdefiniowanych w bazie prefiksów i sufiksów. Użytkownik /administrator/ może przypisać prefiksom i sufiksom /w opcji ich definiowania/ kolejne numery. System będzie prezentował dane w odwrotnej kolejności alfabetycznej (desc) łańcuch znaków złożony z numeru i symbolu prefiksu lub sufiksu. Postępując w sposób naturalny i np. przypisując sufiksom kolejne numery lat, na początku listy będą wyświetlana ostatnie lata.
,
W opcji przeglądu dokumentów magazynowych, dodano podgląd danych powiązanej z pozycją dokumentu magazynowego, faktury sprzedaży lub zakupy. Dane są prezentowane jeżeli dokument może być fakturowany i ma powiązaną pozycję faktury. Z lity powiązanych dokumentów, można natychmiast przejść do przeglądu faktury. System Platforma Hetman daje możliwość wygenerowania i powiązania jednej pozycji dokumentu magazynowego, z wieloma pozycjami różnych faktur, dlatego dane są prezentowane w postaci formatowanej, w języku HTML, listy.
,
W opcji przeglądu faktur sprzedaży, dodano podgląd danych powiązanej z pozycją faktury, pozycji dokumentu magazynowego. Z lity powiązanych dokumentów, można natychmiast przejść do przeglądu dokumentu magazynowego. System Platforma Hetman daje możliwość wygenerowania i powiązania jednej pozycji faktury z wieloma pozycjami wielu dokumentów magazynowych, dlatego dane są prezentowane w postaci listy.
,
W platformie hetman oprogramowano funkcjonalność sprawdzania pisowni w polach tekstowych. W dowolnym polu tekstowym, klikniecie prawym klawiszem myszy, powoduje uruchomienie edytora tekstowego sprawdzającego pisownię w jeżyku polskim. Tekst można wpisać w polu podstawowy a następnie wybrać opcję edycji w edytorze i sprawdzić pisownię lub tekst można pisać bezpośrednio w edytorze a po jego wprowadzeniu zatwierdzić i przenieść do pal tekstowego. Podczas instalacji runtime Platformy Hetman, dostarczane są słowniki dla języka polskiego.
,
Zmodyfikowana została funkcjonalność przeliczania cen w cennikach kontrahentów. Opcja przeliczania cen została wypoczwarzona w kreator formuły obliczeniowej, który umożliwia budowania zaawansowanych formuł obliczeniowych, używanych w celu modyfikacji cen w pozycjach cennika. Kreator umożliwia wykorzystanie zaawansowanych funkcji operacyjnych na tekstach, w celu zbudowania warunków modyfikacji cen. Tworzenie zaawansowanych funkcji obliczeniowych ozywających złożonych wyrażeń matematycznych i funkcji. Kreator udostępnia listę pól tabeli cennika, które mogą być wykorzystane w budowie formuły przeliczania cen. Jesteśmy przekonani, że usprawnienie to pozwoli Państwu sprawniej zarządzać cennikami cen dla odbiorców. Jednocześnie nie obąwiązuje dotychczasowa zasada budowania formuł , czyli "C*<liczba>" w miejsce takiej formuły nalerzy wpisać "cena*<liczba>"
,
Podczas generowanie zbiorczych kart przekazania na podstawie kwitów ważenia, dane są grupowane dodatkowo przewoźnika podanego na kwicie
,
Wprowadzono usprawnienia w opcji nadawania wartości zmiennym podczas tworzenia listy płac, wprowadzanym z ekranu, czyli ręcznie przez operatora. Zmianie uległ formularz wprowadzania wartości. Poprawiono czytelność formularza, dodając informacje o pracowniku oraz o nazwie zmiennej z definicji. Wprowadzono również podpowiedź kontekstową, tak zwany ToolTipText, prezentujący opis zmiennej z definicji zmiennej. Użytkownik (administrator systemu Płace) może wprowadzić szczegółowe informacje i wymagania odnośnie danej zmiennej placowej, a podczas uzupełniania listy płac, operator może wspomagać się tymi informacjami majac je dostępne po najechaniu kursorem myszy na nazwę zmiennej płacowej. Ponadto do definicji zmiennych płacowych, wprowadzono dodatkowe pola „Lp” liczba porządkowa. Liczba ta określa kolejność przetwarzania zmiennych podczas tworzenia listy płac. System odpytując użytkownika o poszczególne wartości zmiennych placowych, zachowa kolejność wg wprowadzonego Lp. Usprawnienie to umożliwia uporządkowanie zmiennych w taki sposób, aby system odpytywał użytkownika w takiej kolejności, w jakiej posiada on dostępne dane źródłowe , np. na kartce , czy w arkuszu kalkulacyjnym.
,
Go grupy parametrów domyślnych "Środki trwałe - parametry użytkownika" dodano parametr "Zestaw parametrów dla nowego środka trwałego". Wybór zestawu następuje z listy zestawów parametrów definiowanych środków trwałych. Jeżeli środek trwały nie jest narzędziem ani pojazdem obcym czy przyczepą obcą (dla tych typów kartotek istnieją odrębne wartości domyślne zestawu paramentów) przy zakładaniu kartoteki środka trwałego, podpowiadana jest ustalona w tym parametrze wartość.
,
W przeglądzie kwitów ważenia wprowadzono specjalny filtr na informację o gminie w kwicie ważenia. Oprócz standardowych zasad filtrowania, filtr umożliwia wybór kwitów którym nie przypisano Gminy.
,
Raporty kwitów ważenia zostały rozbudowane o nowe dane możliwe do umieszczenia na wydrukach.
,
W kartotece kontrahentów została wprowadzona funkcjonalność, umożliwiająca wyszukanie podobnych miejsc dostawy, w odmienieniu do danych podanych w kartotece kontrahenta. Celem funkcjonalność jest unikanie błędów przy wprowadzaniu danych i dublowania karotek kontrahentów na skutek pomyłki w symbolu lub nipie kontrahenta. Opcja pozwala na unikanie wprowadzania ponownie miejsc dostawy (lokalizacji geograficznych) na skutek np. pominięcia polskiej litery nazwie ulicy czy miejscowości itp.
,
Wydruk zlecenia transportowego został rozszerzony o nowe możliwości. Dodatkowe informacje udostępnione w kursorach wydruków, pozwalają użytkownikom na umieszczenie na wydrukach wielu nowych, szczegółowych informacji o zaplanowanych do przewozu towarach, sposobie ich pakownia i ilościach zaplanowanych do przewozu palet palet. Zwiększono również dostępny zakres informacji identyfikujących zlecenie i powiązane dane odbiorcy.
,
Do wydruków dokumentów magazynowych, dodano powiązane informacje pozwalające na umieszczenie na wydruku dokumentu magazynowego (np. dokumentu wydania WZ) informacji o sposobie pakowania, zapisanym w schemacie pakowania, powiązanym z pozycją dokumentu magazynowego. W przypadku kompletów magazynowych (jednostek logistycznych złożonych z wielu towarów i dostaw) na wydruku można umieścić informacje o sposobie pakowania jednostki logistycznej. Dla przykładu mogą to być wymiary jednostki logistycznej, sposób pakowani, wiązania, numer schematu pakowania itp.
,
W systemie wprowadzono możliwość przypisania certyfikatów, np certyfikatów jakości, wystawianych dla odbiorców wyrobów i/lub towarów handlowych. Funkcjonalność umożliwia wydrukowanie informacji o certyfikatach towaru na wydrukach dokumentów wydania (WZ) i na fakturach sprzedaży. Funkcjonalność umożliwia prowadzenie analiz ilości i wartości sprzedanych towarów z certyfikatami. Analiza danych jest dostępna w formie kostki OLAP, co pozwala na wszechstronną i wielowymiarową analizę danych o sprzedaży towarów z certyfikatami. Automatyzacja procesu na bezie definiowanych karotek i powiązań certyfikatów z towarami i kontrahentami, znacznie usprawnia proces obsługi odbiorców i pozwala uniknąć błędów i pomyłek.
,
Generator dokumentów magazynowych na podstawie zleceń handlowych, został rozbudowany o dodatkowe informacje pochodzące z listy dostaw zlecenia handlowego. Dane o identyfikatorach transportu umieszczone w liście dostaw, są dostępne podczas generowania dokumentów wydania. Opcja ma za zadanie usprawnienie kontroli realizacji zleceń handlowych i zachowanie wymogów odbiorców w zakresie identyfikacji zamówień.
,
Do listy certyfikatów uprawnień i zezwoleń dodano nowe możliwości, pozwalające na podgląd powiązanych z certyfikatem informacji.
,
Dane dostępne do wydruku w dokumentach magazynowych (np. WZ) zostały rozszerzone o informacje z powiązanych z dokumentem zleceń transportowych i mogą być umieszczane na wydrukach. Przegląd dokumentów magazynowych (przycisk (i)) został rozszerzony o możliwość podglądu danych powiązanego zlecenia transportowego.
,
Moduł kontroli jakości został rozbudowany o nową funkcjonalność, umożliwiającą rejestrację certyfikatów kontroli jakości dla dostaw towarów przyjmowanych do magazynu. System umożliwia rejestrację certyfikatów na dokumentach przyjęcia, oraz podpowiada dostępne certyfikaty. Analiza powiązań dokumentów magazynowych z certyfikatami, umożliwia kontrolę i raportowanie zakupów z uwzględnieniem posiadanych certyfikatów.
,
W systemie platforma hetman, oznaczenie płci pracownika zostało zmienione na definiowaną obsługę słownikową. Zmiana umożliwiła automatyzację procesu uzupełniania kodów ZUS w kartotece ZUS pracownika w zakresie oznaczenia płci. Ponadto zaktualizowano algorytmy kontroli poprawności wprowadzonego numeru pesel.
,
Do ewidencji faktur zakupu wprowadzono nowe pole daty „Data wpływu”. Poprzednio stosowane pole zmieniło swoje przeznaczenie i określa okres przypisania faktury do rozliczenia podatku VAT. Nowe pole daty, służy do rejestracji faktycznej daty wpływu faktury do firmy. Wprowadzono również automat uzupełniający datę rozliczeni VAT na podstawie daty wpływu, niebutwiejący wprowadzanie danych o fakturze zakupu do systemu. Zmiany wprowadzono w związku z wymogami generowania JPK_VAT.
,
Do listy sprawozdań i analiz modułu logistyka i transport, w prowadzono nową analizę umożliwiającą prowadzenie kontroli stanu wykorzystania kubatury pojazdów przewożących towary a zarejestrowanych w zleceniach transportowych systemu Platforma Hetman. Nowa opcja umożliwi Państwu lepsze zarządzania transportem i pozwoli na wprowadzenie mechanizmów ograniczenia kosztów transportu wyrobów i surowców.
,
Do obsługi faktur sprzedaży oraz faktur korygujących , wprowadzono nowe metody rozliczania SKONTA, czyli udzielania i naliczania upustów z tytułu terminowej płatności za faktury. Konfigurowany mechanizm udzielania SKONTA z możliwością utworzenie indywidualnych procedur klienckich, precyzujących zasady stosowane w przedsiębiorstwie, umożliwi Państwu prowadzenie pełnej kontroli takich transakcji i ich poprawne rozliczenie, z zachowaniem właściwych zasad rozliczania podatku VAT i automatycznej dekretacji danych księgowych.
,
Rozszerzono zestaw danych powiązanych w opcji rejestracji środków produkcji. Opcja daje nowe możliwości ewidencji i analizy danych produkcyjnych. Rozszerzono również możliwości w zakresie wydruków danych i raportów z rejestracji środków produkcji.
,
Jest już dostępna nowa wersja mapy konwersji dla JPK_VAT dla struktury obowiązującej od stycznia 2017.
,
Dodano predefiniowane pola dekretacji dla identyfikacji form powiązanych kapitałowo. Uzyskują państwo możliwość automatycznej dekretacji danych z uwzględnieniem powiązań kapitałowych.
,
Udostępniony został systemowy panel rejestracji produkcji na podstawie wielopozycyjnego zlecenia produkcyjnego. Nowe możliwości w zakresie rejestracji i rozliczenia produkcji umożliwią Państwu poprawę kontroli zdarzeń na produkcji i w konsekwencji usprawnią proces rozliczenia produkcji.
,
Rozszerzono możliwości opcji generowania dokumentów wydania z magazynu, na podstawie dokumentów dostawy. Nowe metody grupowania danych usprawnią proces generowania i poprawią czytelność tworzonych dokumentów.
,
Wprowadzono kolejne usprawnienia do funkcjonalności bankowości elektronicznej. Jeszcze skuteczniej i sprawniej, można importować wyciągi bankowe w formacie MT940 i je kojarzyć z wygenerowanymi przelewami w systemie. Jest to kolejna funkcjonalność która pozwala skrócić czas poświęcany na rejestrację wyciągów bankowych i usprawnić kontrolę stanu rozrachunków z kontrahentami.